HER FINDES RELEVANTE LINKS FOR PATIENTER OG PÅRØRENDE:

For oplysninger om sundhedsvæsnet og sygdom:

https://www.sundhed.dk/

 

Information om allergi:

http://www.astmaogallergi.dk/

 

Hjælp til hørehæmmede, tinnituspatienter, lydoverfølsomme og deres pårørende:

http://www.houseofhearing.dk/

 

Information om svimmelhed:

http://www.svimmelhed.dk/

 

Oplever du en utilsigtet hændelse:

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

 

Hvis du ønsker at klage over sundhedsfaglig behandling:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling

Hvis du er udenlandsk patient:

https://www.regionsjaelland.dk/publikationer/praesentationer/Documents/Sygehusbehandling%20uden%20bop%C3%A6l%20i%20DK.pdf

 

Hvis du er HA bruger :

https://helbredsprofilen.dk/da/search-content?search_api_views_fulltext=h%C3%B8reapparater